God of War II

God of War II je přímé pokračování akční „hack’n’slash“ hry, zasazené do prostředí starověkého Řecka. Opět se vtělujeme do kůže svalnatého válečníka Krata, který po skolení samotného boha války, Aréa, zaujal jeho místo na trůnu, obdařen božskou mocí a obklopen sličnými děvami na bájné hoře Olymp.

Kratos i přes varování bohyně Athény této nově nabité moci zneužil ku pomoci spartanské armádě při dobývání města Rhodos. Kratova destruktivní povaha a arogance nemohla uniknout pozornosti pána bohů a blesků, Dia. Ten Krata v podobě orla výrazně oslabil a oživil obří sochu, aby Spartana zabila. Poté, co Kratos přežil střet s megalomanským uměním Řecka se Kratos střetl s Diem, kterému odmítl poslušnost a na oplátku byl zbaven své moci a uvržen do podsvětí. Zachránila ho ale titánka Gaia, která mu poradila, aby vyhledal sestry osudu, které mají schopnost manipulovat s časem. Kratos tedy musí tyto sestry vyhledat, dostat se do minulosti, aby mohl pomstít svou raněnou hrdost. Genocida obyvatelů hory Olymp započala.

Z hlediska soubojů je God of War II – stejně jako předchozí hra – založena na plynulém navazování úderů (tzv. komb) a quick-time eventů, jež jsou aplikovány především se souboji s většími protivníky a bossy. Kromě klasické zbraně „Blades of Athena“ se vám dostane do rukou kladivo nebo kopí osudu. Občasná hádanka či akrobatická vsuvka vám pak zpestří vaše krvavé řádění.